Het belang van HR

HR: Het concept HR (of Human Resource) is in de meeste organisaties algemeen aanvaard. HR–>Management–>Werknemerrelatie is een duidelijk terug te vinden managementsubsysteem. Er zijn echter bepaalde belangrijke gebieden waar het managementsubsysteem zich mengt met de HR-subsystemen en een op elkaar inwerkend geheel vormt. Deze gebieden zijn meer gewijd aan de verbetering van de kwaliteit van het door de werknemers verrichte werk, en dus aan het verzekeren van passende resultaten voor elke werknemer. Voor een goed begrip van HR analytics speelt een juiste combinatie van tijdbeheer, vaardigheidsschema’s en menselijk talent een oppermachtige rol in HR-beheer. Men kan zich dus voorstellen hoe doeltreffend het HR-beheer is om de algemene productiviteit van een organisatie te maximaliseren. Er zijn echter verschillende uitdagingen waar een HR-team dagelijks mee te maken kan krijgen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor het HR-team is om de relevante informatie uit het data warehouse te halen (alsof het data warehouse het magazijn is waar de informatie naartoe gaat als deze wordt aangetroffen). Als HR-leidinggevenden bijvoorbeeld software voor het plannen van bezoekers of video-opnamen van een bezoek willen, moeten zij eerst het proces doorlopen om CSR (“Camera Requester”) ervan te overtuigen gegevens door te geven. Daarna moeten zij beslissen waar zij die gegevens vandaan willen halen. De reis van de gegevens door het systeem is iets wat HR-managers in verschillende stadia afhandelen. Maar de meest cruciale fase is altijd vóór een bezoek, wanneer het HR-team aan gegevensanalyse doet. Dit vereist op zich al dat de gegevens worden geformatteerd en soms houdt die formattering ook in dat de veldstructuur wordt gewijzigd. Na de verwerking van de gegevens moeten de HR-leidinggevenden beslissen of deze gegevens voldoende zijn om de weg naar een werknemer te vinden. Als het antwoord ja is, dan zeggen we dat we steeds weer voor de tijdmachine moeten gaan. Voor wie al leverancier is van HR-oplossingen zoals Search Away, stuitte ik op andersoortige uitdagingen. Simpelweg omdat gebruikers zich niet op hun gemak voelden bij het installeren van een systeem, wat een voorwaarde kan zijn om een HR systeem te kunnen draaien. In het geval van Search Away moesten ze ook een volwaardig HR systeem installeren om de voorschriften van de HR oplossing goed te kunnen implementeren. Maar ondanks al deze dingen heeft het team van Search Away een mislukking vermeden. Ze werden de eersten op de markt die met een HRMS-oplossing aan de haal gingen.inyl Niemand geloofde in de managementaanpak van Search Away “om met het bedrijf mee te groeien” en de gebruikers ook niet. Nadeel van de n-methodologie Ondanks al deze gedenkwaardige dingen hebben academici hun ontevredenheid geuit over n methodologie als “ik wilde me veilig voelen om dingen te doen die een computer niet kan berekenen”. Je toevlucht nemen tot dergelijke dingen is als geblinddoekt rijden. Het leidt tot verlies van tijd en geld zonder geldige resultaten. ook is het van belang dat er cloud oplossingen zijn. Maar  toch blijft een Kiezen n methodologie voorgesteld zijn populair bij sommige HR-managers. Dus, wat is een geschikte methodologie voor een n onderneming? Verpleegkundigen en artsen zouden idealiter hun eigen oplossingen moeten ontwikkelen om de beste resultaten te bereiken. Daarom heeft het tijdschrift dat niet aan de verpleegkunde is gerelateerd, het artikel “Childcare Software – aBasically talk about a child’s right toKnowledge” goedgekeurd. Daarin wordt gesteld dat het recht van het kind om te weten verbonden is met het recht van het kind om te leven.
Lees meer:
BI Dashboard

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.