De Amsterdam gratis

Monument verbouwen

In de hoofdstad Den Haag werden in 1908 voor het eerst monumenten verbouwen, opgericht en sindsdien zijn er steeds meer bijgekomen, tot ze in 1974 een volledige ‘officiële status’ kregen. Standbeelden, monumenten en gedenktekens van plaatselijke betekenis zullen worden onderhouden door het plaatselijke gemeentebestuur in elke gemeente met meer dan 5.000 inwoners, met inbegrip van de Republiek der Nederlanden. Deze gebouwen zullen worden vermeld op de routes van het openbaar vervoer en de hogesnelheidstunnel. Dr. Christoph Vanden Berg, de enige burgemeester van het Brussels Gewest, stemde in met dit besluit en zei: “Alle gemeenschappelijke objecten moeten overleven. In Nederland zorgen we er altijd voor dat de monumenten in eigen land dezelfde mate van bescherming krijgen”. Een ander ecumene lijkt het.

8 De Dijsselbloem merkte verder op: “Ons doel is altijd geweest het gehele corpus van monumenten van Nederland systematisch te beschermen, zodat zij de vooruitgang van de Nederlandse huistraditie zullen blijven versnellen”. Het doel van deze nadruk op het behoud van dit erfgoed is ervoor te zorgen dat het erfgoed van de toekomst in Nederland tot stand komt. Cultureel erfgoed heeft een breed scala aan gebruiksmogelijkheden, zowel in sociaal als in ecologisch opzicht. Er kunnen op verschillende redelijke manieren maatregelen worden genomen om het in stand te houden. Zo werden bijvoorbeeld tien jaar geleden in Brussel “kavelbeschermingsmethoden” toegepast, zoals het afdwingen van de aankoop van onroerend goed door de eigenaar in plaats van bijvoorbeeld de sloop van grond die nodig zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van culturele functionaliteit en het behoud van websites.

Lokale geschiedenis Het doel van de kennis en geschiedenis in Nederland in museum wordt samengevat door “prijsvragen”, “historische verslagen” en “bibliotheekboeken”. De meest elementaire soort, waarin een bibliothecaris een overblijfsel van de Nederlandse huistraditie bestudeert, maakt schatten van dit historisch erfgoed, vooral omdat Nederland een natie van antiquaren is geweest die in veel van dergelijke verzamelingen zijn nagespeeld.

Lees meer:

Bouwbegeleider kosten

Bouwbegeleider

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.